Poradnia psychologiczna

Pomoc psychologiczna dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych

Dla dzieci i młodzieży i ich rodziców
1. Poradnictwo psychologiczne.
2. Diagnoza w zakresie:
trudności rozwojowych,
problemów emocjonalnych,
trudności w uczeniu się,
rozwoju intelektualnego,
osobowości,
całościowych zaburzeń rozwojowych (autyzm),
zaburzeń zachowania.
3. Terapia.

Dla dorosłych
1. Poradnictwo psychologiczne.
2. Diagnoza neuropsychologiczna funkcjonowania psychospołecznego osoby, u której doszło do uszkodzenia mózgu, lub okresowego zaburzenia jego działania; zawiera ocenę funkcjonowania:
poznawczego,
emocjonalnego,
językowego,
społecznego,
3. Terapia.


mgr Justyna Sołtys

psycholog


mgr Justyna Marcinkowska

psycholog


mgr Maria Płusa

psycholog


Rodzaj usługi Cena
Porada psychologiczna 80-100zł
Diagnoza psychologiczna / neuropsychologiczna 150zł (minimum 2 spotkania)
Terapia psychologiczna / neuropsychologiczna 80zł
Interwencja w kryzysie 80zł
Rodzaj usługi Cena
Konsultacja 60zł
Rodzaj usługi Cena
Konsultacja 100zł

Zapraszamy Państwa do kontaktu pod nr telefonu: 664-755-655 lub 41 3000-100 w celu rezerwacji dogodnego terminu wizyty.

Copyright 2014 DARIMED.