41 3000-100 664-755-655 602-149-004
Rejestracja w godzinach Pn - Pt: 7:00 - 20:00
ul. Prosta 42 25-371 Kielce

Badania kliniczne

Z myślą o Naszych pacjentach rozpoczynamy współpracę w zakresie badań klinicznych prowadzonych dla wszystkich zainteresowanych pacjentów. Badania kliniczne są jedyną formą poszukiwania nowych, skutecznych i bezpiecznych sposobów leczenia. Nad zdrowiem i bezpieczeństwem pacjenta w badaniu klinicznym czuwa badacz – lekarz, którego kwalifikacje są weryfikowane przed wydaniem pozwolenia na prowadzenie badania klinicznego przez Komisję Bioetyczną oraz stosowne władze. Każdego roku na świecie rozpoczyna się kilkanaście tysięcy badań klinicznych, w których uczestniczy około 1 milion pacjentów. Wszystkie badania kliniczne prowadzone przez Centrum zdrowia Darimed posiadają pozytywną opinię niezależnej Komisji Bioetycznej oraz pozwolenie stosownych władz.

Korzyści z badań klinicznych:

  bezpłatna opieka wykwalifikowanego personelu medycznego
  skrupulatne monitorowanie stanu zdrowia osoby biorącej udział w badaniu
  dostęp do nowych sposobów leczenia
  zagraniczna diagnostyka medyczna
  bezpłatne leki nowej generacji
  stały kontakt z placówką badawczą

z01

W badaniach klinicznych mogą uczestniczyć wyłącznie osoby spełniające kryteria medyczne szczegółowo określone w protokole badania. Stąd kluczowe w kwalifikacji pacjentów są informacje o stanie zdrowia, przebytych chorobach i leczeniu. Z każdą osobą chętną do udziału w badaniu lekarz przeprowadza rozmowę informującą o programie, możliwych korzyściach, ryzyku. Lekarz udziela odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości pacjenta. Po podjęciu decyzji o udziale w badaniu, pacjent podpisuje formularz świadomej zgody.

Wszystkie firmy zainteresowane współpracą z Naszym Ośrodkiem zachęcamy do kontaktu z koordynatorem badań Panią Małgorzatą Pawlik pod adresem e-mail malgorzatapawlik10@gmail.com lub pod nr telefonu 413000100