41 3000-100 664-755-655 602-149-004
Rejestracja w godzinach Pn - Pt: 7:00 - 20:00
ul. Prosta 42 25-371 Kielce

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna:

Administratorem danych osobowych w związki z korzystaniem ze strony darimed.pl jest:
DARIMED CENTRUM ZDROWIA SP Z O. O. - Prosta 42, 25-371 Kielce
NIP: 6572908867  KRS: 0000440572  REGON: 260654409
zwany dalej Administratorem

I
W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze strony darimed.pl Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług oferowanych na stronie, a także informacje o aktywności użytkownika na stronie.

II
Dane osobowe wszystkich osób korzystających ze strony w tym adres IP, informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii, przetwarzane są przez Administratora w celu świadczenia usług drogą elektroniczną.
Przy użyciu plików cookies mogą być zbierane dane osobowe, które mogą być wykorzystane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika.
Ponadto tak zebrane dane są zaszyfrowane w sposób, który uniemożliwia do nich dostęp osobom nieuprawnionym.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

III
Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora do kierowania do niego treści ofertowej za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonu. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził w tym zakresie zgodę, którą Użytkownik może wycofać w dowolnym momencie.

IV
Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Użytkownik może wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem.