Kardiotest

KARDIOTEST - OCENA RYZYKA WYSTĄPIENIA CHORÓB SERCA CZY WIESZ, ŻE...

Na zdiagnozowaną chorobę wieńcową cierpi 1,5 mln Polaków, a każdego roku odnotowuje się 100 tys. zawałów mięśnia sercowego?
Choroby układu krążenia każdego roku zabijają ponad 170 tys. Polaków? To trzydzieści cztery razy więcej niż wypadki samochodowe.
Choroby układu krążenia są główną przyczyną przedwczesnej śmierci Polaków ? Jedną z przyczyn tak wysokiej umieralności jest niedostateczna wiedza Pacjentów na temat choroby niedokrwiennej serca.

A JAK DŁUGO PRACOWAŁO BĘDZIE TWOJE SERCE?

Kardiotest to ocena ryzyka zachorowania na choroby serca, zawału mięśnia sercowego oraz zgonu sercowego w ciągu najbliższych 10 lat. Badanie adresowane jest do wszystkich, którzy chcą zdiagnozować stan swojego serca bez względu na wiek, płeć oraz stan zdrowia. Badanie szczególnie polecamy osobom, które zauważyły u siebie niepokojące objawy pracy serca, osobom z grupy ryzyka zgonu sercowego (palące papierosy, z wysokim poziomem cholesterolu, z nadwagą, z cukrzycą) oraz osobom które ze względu na charakter pracy są szczególnie narażone na choroby serca (stanowiska kierownicze, częste podróże, praca w stresie, nienormowany czas pracy, itp.).

ZAKRES BADANIA KARDIOTEST

Wywiad medyczny pod kątem stwierdzenia czynników ryzyka
Badanie EKG spoczynkowe
Badanie krwi profil kardiologiczny
Pomiar ciśnienia tętniczego krwi, masy ciała, wzrostu i obwodu talii
Analiza tłuszczu

W WYNIKU BADANIA KARDIOTEST OTRZYMASZ:

Ocenę ryzyka zachorowania na chorobę niedokrwienna serca i zawału mięśnia sercowego.
Ocenę ryzyka zgonu sercowego w ciągu następnych 10 lat.
Wydruk badania EKG wraz z opisem morfologicznym, interpretacją i zaleceniami lekarza.
Interpretację wyników, zalecenia co do ewentualnego poszerzenia diagnostyki, zmiany stylu życia i dalszego postępowania.
Dietę zdrową dla serca przygotowaną przez Polskie Towarzystwo Dietetyki.u
Dzięki badaniu Kardiotest można odpowiednio szybko wdrożyć leczenie ograniczając ryzyko groźnych powikłań związanych z chorobami serca prowadzącymi często do przedwczesnego zgonu.
Czas badania: do 30 minut.
Cena badania: tylko 390 zł!

NIE ZWLEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ: tel. 41 3000-100 lub 664-755-655


Przychodnia Darimed ma akredytację Telemedycyny Polskiej S.A. na wykonywanie badania

Copyright 2014 DARIMED.